DE GRAAF ANTÍQUARIAN BOOKSELLERS werd in 1959 opgericht door Bob en Maria Emilie de Graaf. Van het begin af aan specialiseerden zij zich in oude gedrukte boeken met de nadruk op de periode van de Renaissance en de Reformatie. Reeds in 1960 breidden zij hun activiteiten uit door de stichting van een uitgeverij die naast bovengenoemde onderwerpen mede boeken publiceerde op het terrein van de bibliografie en de geschiedenis van het boek in de ruimste zin des woords. In de loop van de jaren groeide deze laatste uit tot een middelgrote wetenschappelijke uitgeverij met ongeveer 400 leverbare titels waaronder een groot aantal standaardwerken die met regelmaat worden geraadpleegd door bibliothecarissen, studenten, verzamelaars, antiquaren, &c. Deze uitgeverij activiteiten werden in 2000 in zijn geheel verkocht en worden voortgezet onder de naam HES & DE GRAAF PUBLISHERS BV.

Gevorderde leeftijd en het ontbreken van een opvolger vormden de reden dat Bob en Emmy besloten ook De Graaf Antiquarian Booksellers - sinds de stichting doorlopend gevestigd in Nieuwkoop - op te heffen. In 2008 werden daarom de aanzienlijke handbibliotheek en een deel van de handelsvoorraad geveild. Hetzelfde jaar verkochten de eigenaars hun zakenpand in Nieuwkoop en kochten zij een appartement in het nabijgelegen Alphen aan den Rijn.

Gedurende hun bijna 50-jarige activiteit brachten de beide eigenaren ook enkele kleine prive-collecties bijeen. Deze dienden voornamelijk ter ondersteuning van hun wetenschappelijke werk dat o.m. resulteerde in enkele boeken en tijdschriftartikelen omtrent de volgende onderwerpen:

Erasmus en zijn tijdgenoten - De radicale Reformatie - Neolatinisme - Vroege bibliografische werken - De grote Nederlandse dichter Joost van den Vondel.

Sedert de staking van alle zakelijke activiteiten zijn een klein aantal boeken op bovenomschreven terreinen thans in prive bezit. Om voor de hand liggende, nostalgische redenen wilden wij sommige daarvan vooralsnog behouden. Enkele andere kunnen evenwel worden verkocht en wij beiden hopen dat die een geinteresseerde nieuwe eigenaar zullen vinden. Via deze website hopen wij die (stuk voor stuk of in een klein, samenhangend groepje) aan te bieden. Deze boeken zijn allemaal voorzien van een, soms uitvoerige, meestal geillustreerde beschrijving.

Tot mijn grote spijt moet ik U allen laten weten, dat mijn man Bob de Graaf Bierbrauwer op 10 februari 2011 is overleden. Velen van U hebben mij en mijn kinderen hun deelneming betuigd, waarvoor ook hier mijn dank.

In de toekomst zal ik proberen U af en toe een glimp te laten opvangen van de boeken die Bob zijn hele leven kocht en verzamelde.

Correspondentie en verzoek om nadere inlichtingen kunnen worden geadresseerd aan:

Emmy de Graaf
Kooikerstraat 97
2408 SW Alphen aan den Rijn