HUGO DE GROOT (GROTIUS)

(1583 - 1645)

Van deze eminente rechtsgeleerde verscheen 400 jaar geleden zijn invloedrijke Mare liberum (1609), een pleidooi voor vrije zeevaart over alle zeeen en oceanen. Nog belangrijker en invloedrijker was zijn De iure belli ac pacis (1625). In dit laatste werk, Grotius‘ magnum opus, worden normen opgesomd die een oorlog kunnen rechtvaardigen en onder welke voorwaarden vrede kan worden gesloten.

Het zou te ver voeren te beweren dat elke jurist kennis zou moeten nemen van beide genoemde werken, maar wetenschappers, politici, filosofen, en anderen die op enigerlei wijze bemoeienis hebben met internationaal recht kunnen niet om De Groot heen. Hij legde de grondslagen waarop latere denkers hebben voortgebouwd.

Bayle noemde hem een der grootste mannen van Europa; Leibniz gebruikte de term ‘onvergelijkbaar ‘; Thomas Reid zelfs ‘onsterfelijk’. Aardig is het te vermelden dat van de Zweedse koning Gustaaf Adolf wordt verhaald dat hij een exemplaar van de De iure belli ac pacis naast de bijbel onder zijn hoofdkussen had liggen.

* Three important editions and an influential French translation of the De iure belli ac pacis:

This epochmaking work is “the first attempt to lay down a principle of right, and a basis for society and government, outside Church or Scripture ... the foundation of international law”(Printing and the Mind of Man).

 

GROTIUS, Hugo, De iure belli ac pacis libri tres. Amsterdam, Johan Blaeu, 1651. Overlapping vellum, 8vo. Euro 555


GROTIUS, Hugo, De iure belli ac pacis libri tres. Amsterdam, Johan Blaeu, 1663. Overlapping vellum, 8vo.Euro 675


GROTIUS, Hugo, de iure belli ac pacis libri tres. Amsterdam, Janssonius - Van Waesberge, 1689. With engraved portrait. Vellum, 8vo. - Contains also the ‘Mare liberum ‘ with separate pagination. Euro 925


GROTIUS, Hugo, Le droit de la guerrre et de la paix. Amsterdam, Pierre de Coup, 1724. With engraved portrait. Contemporary calf, 4to. - First edition of an entirely new French translation by Jean Barbeyrac. Euro 975